Klachten

KNGF Klachtenregeling bij fysiotherapie

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van

de klachtenregeling van het KNGF.

To The Core is bij deze klachtenregeling aangesloten. In de wachtkamer aanwezige, folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” kunt u nog meer informatie vinden over de genoemde klachtenregeling.

 

Voor meer informatie over de KNGF klachtenregeling, ga naar: KNGF klachtenregeling

download

Zorg voor ZZP (bij trajecten en resonantie therapie)

Voor onze overige diensten die niet binnen de fysiotherapie vallen, kunt u voor klachten terecht bij Zorg voor ZZP. Voor meer informatie: www.zorgvooorzzp.nl