Echografie

Echografie is een beeldvormend onderzoek, wat gebruikt kan worden in het onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten van het bewegingsapparaat. Echografie geeft beeldvorming van de weke delen, zoals pezen, spieren, gewrichtsbanden, kraakbeen, etc.

Betere diagnose

Naast het reguliere onderzoek kan nu zo nodig ook het echo apparaat ingezet worden , waardoor we snel kunnen bepalen wat de oorzaak van de pijnklacht is. Hierdoor kunnen we een betere prognose geven over uw herstel, zo nodig doorverwijzen en de behandeling effectiever inzetten op de klacht.

Made by Liane-Pictures

Verwijzing

Wat ook mogelijk is, is dat u doorverwezen voor een eenmalig onderzoek door uw behandelaar om de klacht in beeld te brengen. Natuurlijk zorgen we er voor dat uw arts/ behandelaar op de hoogte wordt gebracht middels een verslag naar aanleiding van het echografische onderzoek, zodat ook deze hier goed op in kan spelen.