Revalidatie Covid-19

Vanaf nu is het bij ons nu ook mogelijk om te revalideren van COVID-19. Ook bij langdurige restklachten.

Joyce en Thijmen hebben een (online) cursus gevolgd over de meest recente wetenschappelijke stand van zake omtrent de gevolgen van het hebben van het coronavirus.

Voor veel (ex)-patiënten die het coronavirus hebben gehad is ontslag uit het ziekenhuis of het uit zelfquarantaine komen pas het begin van weer de ‘oude’ worden. Veel gehoorde problemen zijn vermoeidheid en spierzwakte. Maar ook lusteloosheid en concentratieproblemen worden veel genoemd. Herken jij je hierin?

Wij kunnen hierbij helpen. Soms met advies, gerichte oefeningen of intensieve begeleiding. Door de grote verschillen tussen ernst, duur en de restverschijnselen van het virus is dit per persoon verschillend.

Vergoeding

Patiënten die (ernstige) COVID-19 hebben gehad komen in aanmerking voor fysiotherapeutische begeleiding. De zorgverzekeraars hebben besloten om hierin ondersteuning te bieden. Dit doen ze op de volgende manier:

  • fysiotherapeutische zorg wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basiszorg. Wel geldt hiervoor het eigen risico, indien dit nog niet is opgebruikt in 2021;
  • patiënten dienen hiervoor een verwijzing te hebben van de huisarts of specialist uit het ziekenhuis. Hiermee krijgen zij, indien noodzakelijk, maximaal 50 behandelingen vergoed over een termijn van maximaal 6 maanden. De verwijzing moet geschreven zijn binnen 4 maanden na ontslag uit het ziekenhuis en/of de thuissituatie én de eerste fysiotherapeutische afspraak moet binnen 1 maand ingepland worden na het uitschrijven van de verwijzing;
  • patiënten geven akkoord dat de gegevens van de behandeling (anoniem) worden verzameld om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren en landelijk inzichtelijk te maken welk type behandeling het beste en snelste resultaat geeft.

Momenteel is de regering aan het bekijken of deze regeling ook na 1 augustus 2021 voortgezet kan worden. Zorg kan wel gegeven blijven worden indien deze start voor 1 augustus 2021.

Inmiddels zijn de eerste patiënten in de praktijk gestart, en we hopen dat we nog veel mensen kunnen helpen om zo goed en zo snel mogelijk weer richting de oude te worden.

Belangrijk is dat u 2 weken klachtenvrij moet zijn, of 2 weken geleden uit het ziekenhuis bent ontslagen voordat u op de praktijk kunt komen voor een bezoek. Wel is het mogelijk om voor die tijd per video-bellen een afspraak te maken om alvast wat zaken door te nemen. Tevens kunt u met een verwijzing van de huisarts 50 behandelingen uit de basisverzekering vergoed krijgen.