Fasciatherapie

De mensheid zag vroeger fascia uitsluitend als het verpakkingsmateriaal van de organen. Daarom werd het op de dissectietafel  door anatomen weggesneden zodat ze de ‘belangrijke organen’ konden bekijken.  De laatste jaren  is er een sterk toenemende belangstelling naar  fascia van onderzoekers en clinici. Nieuwe succesvolle behandelmethoden zijn het resultaat van deze nieuwe inzichten.

Wat is Fascia?

 

Fascia zijn de bindweefselvliezen die alle spieren, botten, zenuwen, bloedvaten en organen omvatten en met elkaar verbinden. Dit zijn vaak geen starre verbindingen. tussen de verschillende lagen zijn  glijbewegingen mogelijk. Je kunt in dit netwerk  fasciale ketens  onderscheiden die verbindingen maken tussen spieren. Hiermee kunnen we het idee van lokale spieractie voorgoed verlaten. Deze en andere nieuwe inzichten hebben consequenties voor hoe we bewegingen en klachtenpatronen kunnen analyseren en beïnvloeden.

Verstoorde spierfunctie

Verstoorde spierfunctie kan ontstaan door verminderde glijmogelijkheden tussen verschillende fascialagen. Er kunnen ook verhardingen in de fascia ontstaan die er voor zorgen dat spierspoeltjes niet goed kunnen functioneren. Ook dit heeft een negatief effect op de spierfunctie.

Verkleving

 

Verklevingen kunnen ontstaan door operaties, trauma’s, impact letsels, overmatige frictie, overmatige belasting etc. Het normale ontstekingsproces gaat gepaard met extra collageenproductie. Het collageen wordt in een chaotisch patroon gedumpt. Beweging zorgt ervoor dat de vezels intelligent uitgelijnd worden. Bij onvoldoende beweging van het collageenweefsel kunnen er verklevingen tussen de verschillende lagen ontstaan. Te intensief bewegen kan juist de collageenproductie verder opvoeren en zo tot nog meer problemen leiden.

De volgende factoren kunnen ervoor zorgen dat het netwerk uit balans raakt:

 

  • – Trauma (littekens, fracturen, enz)
  • – Ziekte (bacterieel, viraal, schimmels)
  • – Stress
  • – Bewegingsarmoede
  • – Foutieve houding
  • – Overbelasting (te weinig rust, repetitieve bewegingen)

Symptomen

 

  • – Pijn
  • – Bewegingsbeperkingen
  • – Minder efficiënt bewegen
  • – Afname algehele fitheid

Hoe ziet de behandeling van fasciatherapie er uit?

 

Vaak is het zo dat bij langdurige of recidiverende klachten de oorzaak van het probleem vaak niet op de plek ligt waar de klacht wordt ervaren. Zodoende zullen we daarom de hele fasciale keten onderzoeken om het probleem boven water te brengen. Fasciatherapie is er op gericht de verstoringen in het systeem op te sporen en dat met gerichte manuele en instrumentele technieken te herstellen. Verdere training zal de belastbaarheid verhogen en de kans op recidief verkleinen.