Frozen shoulder

Frozen shoulder

 

Wat is het?
Het Frozen shoulder syndroom is een aandoening waarbij mensen pijn en stijfheid ervaren in de schouder. Bij een Frozen Shoulder ontstaat de pijn meestal langzaam, het komt echter ook voor dat de pijn al binnen 2 dagen ontstaat. Behalve de pijn die in de eerste periode van deze aandoening vaak duidelijk aanwezig is, valt vooral de toenemende stijfheid van de schouder op. Hierdoor wordt het lastig om bijvoorbeeld de arm boven het hoofd te heffen en iets in de achterzak te stoppen. Het naar buiten draaien van de schouder is het meest beperkt. Kenmerkend bij een Frozen Shoulder is dat deze beweging zowel beperkt is als deze actief
(door de eigen spieren) als passief (door iemand anders) wordt
bewogen (zie afbeelding).

Na deze periode waarin de pijn en stijfheid toenemen, volgt er een periode waarin de pijn langzaam afneemt. Tot slot neemt ook de beweeglijkheid weer toe. Binnen 2,5 jaar functioneren de meeste mensen uiteindelijk weer zonder klachten.

Wat gebeurt er precies?
Waarschijnlijk vindt er in het schouderkapsel eerst een ontstekings-proces plaats wat uiteindelijk leidt tot fibrose (verkleving) van het schouderkapsel.

Hoe komt het?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 vormen van Frozen Shoulder:

 1. De primaire Frozen Shoulder:
  Deze vorm komt het meeste voor, hierbij kan geen duidelijke oorzaak worden aangegeven.
 2. De secundaire Frozen Shoulder:
  Deze vorm ontstaat vaak na een (soms klein) ongeluk. Ook kan deze vorm ontstaan door operaties van het gebied rondom de schouder of door verschillende aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes en schildklierproblemen).

Uit ervaring blijkt ook de houding een rol in de oorzaak te spelen. Bij een ingezakte houding kan de schouder minder vrijelijk bewegen. Omdat weefsel dan sneller ingeklemd kan raken. Dit kan op den duur iritatie veroorzaken in omliggende structuren en het kapsel, wat een frozen shoulder tot gevolg kan hebben.

Wat staat iemand met een Frozen Shoulder te wachten?
Zoals eerder al is benoemd kan je het beloop van het ziekteproces in 3 fasen opdelen:

Freezing (bevriezende) fase
Deze fase duurt tussen de 2 en 9 maanden. De pijn is duidelijk aanwezig en de beweeglijkheid van de schouder wordt steeds minder, zonder dat hier een duidelijke reden voor te vinden is. De pijn wordt vaak ook in rust gevoeld en kan ’s nachts ook hevig aanwezig zijn.
De pijn wordt meestal gevoeld aan de zijkant van de schouder, soms straalt deze pijn door tot de elleboog en kan zelfs tot de buitenzijde van de onderarm doortrekken.

Frozen (bevroren) fase
Deze fase duurt 4 tot 12 maanden. In deze bevroren fase neemt de pijn geleidelijk af, maar blijft de ontstane stijfheid duidelijk aanwezig. Pijn is vaak nog wel aanwezig wanneer de schouder in haar eindstanden wordt bewogen.

Thawing (ontdooiende) fase
Deze fase duurt tussen de 5 en 26 maanden. Tijdens deze ontdooiende fase neemt de beweeglijkheid weer geleidelijk aan toe. Vaak blijft de schouder uiteindelijk nog iets beperkt vergeleken met de andere zijde. Maar dit geeft zelden problemen in het dagelijks leven.

Waarom fysiotherapie?
Onder deskundige begeleiding van de fysiotherapeut wordt er samen met u gezocht naar optimale aanpassing van de schouderbelasting in de verschillende fasen. Op deze manier verloopt het herstel optimaal en vermindert het risico op blijvende klachten. Bij deze aandoening kan een fysiotherapeut op verschillende manieren veel voor u betekenen:

 • De fysiotherapeut legt uit wat u kunt verwachten en kan uw vragen beantwoorden. Als u weet wat u te wachten staat, kan dat u veel frustraties schelen.
 • De fysiotherapeut zoekt samen met u naar oplossingen als er door deze aandoening beperkingen ontstaan op het gebied van sport, werk of bijvoorbeeld huishouden.
 • De fysiotherapeut geeft adviezen over de juiste manier van belasten zodat het herstelproces zo spoedig mogelijk zal verlopen. Deze adviezen worden op individueel niveau aangepast en zijn ook afhankelijk van de fase waarin de Frozen Shoulder zich bevindt.
 • De fysiotherapeut geeft oefeningen die aangepast zijn aan de verschillende fasen. Het blijkt namelijk dat de juiste vorm van oefeningen het herstel kan bevorderen. Op deze manier wordt behalve het schoudergewricht ook de omliggende gewrichten zo soepel mogelijk gehouden.
 • De fysiotherapeut meet de beweeglijkheid van de schouder om zo het herstel goed in kaart te kunnen brengen.
 • Bij een afwijkend beloop kan de fysiotherapeut in overleg met uw huisarts zoeken naar andere oplossingen. Zo kan er in de laatste fase worden gekozen voor een operatieve ingreep.
 • Ook kan een fysiotherapeut u helpen wanneer u klachten krijgt aan omliggende gewrichten en structuren die door de beperkte schouder aan een andere belasting onderhevig zijn, wat vrij gebruikelijk is.
 • De fysiotherapeut kan u helpen een optimale houding te krijgen, waardoor de bewegingsvrijheid in de schouder vergroot wordt en verlenging van klachten en/ of herhalingen van klachten minder kans krijgen

Bij fysiotherapie ‘ To The Core’ kijken we altijd naar het lichaam als een geheel. Wij zien in de praktijk dat door alle gewrichten, bindweefsel en spieren in de keten van de schouder aan te pakken, er veel meer winst te behalen valt bij een frozen shoulder. Dit is duurzamer dan alleen te blijven focussen op het aangedane gewricht. Hierbij gebruiken we medical tape, mobilisatie van bindweefsel, mobilisaties van de gewrichten en een kritisch oog op houding en beweging van het gehele lichaam. Hierdoor zult u over het algemeen sneller pijnreductie voelen en uw schouder vrijer kunnen bewegen. 

Frozen shoulder valt onder chronische indicatie. Op deze website kunt u bekijken wat de voorwaarden zijn en hoeveel uw eigen bijdrage zal zijn.